Saturday, January 23, 2021

Quote sobre el que significaba el conflicte de l'Ulster (llibre No Diguis Res de Patrick Radden Keefe)

En aquest post us recomano de nou el llibre que porta per títol No Diguis Res de Patrick Radden Keefe, en el qual es tracta amb èxit d'explicar el conflicte de l'Ulster amb casos reals, amb els sentiments de la gent que el va viure i la malaurada violència extrema que es va viure durant anys...

"En paraules d’un periodista anglès d’aquella època, els unionistes d’Irlanda del Nord eren «una societat més britànica que els britànics, que no importa el més mínim als britànics». Això provocava que els «lleialistes» (com eren coneguts els unionistes especialment fervents) tinguessin una tendència a veure’s com els màxims defensors d’una identitat nacional que estava en perill d’extinció. En paraules de Rudyard Kipling, d’un poema seu del 1912 titulat «Ulster»: «Tots sabem, al capdavall, / que morirem si cedim»."

(from "No diguis res: Una història real de violència i memòria a Irlanda del Nord (Astrolabi Book 6) (Catalan Edition)" by Patrick Radden Keefe, Ricard Gil Giner)

No comments: