Saturday, March 25, 2006

Canvi horari - de 2 a 3h

Aquesta nit del dia 25 al 26 de Març de 2006, per ser l'últim cap de setmana del mes de Març, hem de realitzar un canvi en els nostres rellotges. Concretament perdrem una hora ja que a les 2h de la matinada del diumenge 26/3/2006 haurem d'avançar els rellotges a les 3h en punt, perdent una hora en aquest dia.

Aquest canvi horari s'aplica segons la directiva 2000/84/CE del Parlament Europeu i del Consell de la Comunitat Europea. Aquesta directiva pretén aconseguir un estalvi energètic per tal d'aprofitar les hores de Sol. Per això ara els mitjans de comunicació treuen estudis, un dels quals deia que aquest canvi d'hora suposa un estalvi energètic de 6,5€ per persona...

De tot i això estic convençut que molta gent no hi està d'acord, ja que més que un estalvi d'energia, aquest canvi és un mal de cap per a molta gent i estic segur que trenca els hàbits de tothom, almenys per uns dies.

De la mateixa manera, aquesta hora que perdem en el darrer cap de setmana del mes de Març, la recuperarem el darrer cap de setmana del mes d'Octubre. Aquest any 2006 serà el diumenge 29/10/2006 que a les 3h seran les 2h i d'aquesta forma recuperarem l'hora perduda.

No comments: