Saturday, January 21, 2006

Gmail Mobile

Un amic meu em va passar el link del nou servei de Gmail anomenat Gmail Mobile. El servei està anunciat la pàgina de What's new on Gmail?, juntament amb una de les característiques que han incorporat al Gmail convencional i vec no només jo vaig reclamar:

"Contact groups
One of our most-requested features is finally here! Now you can send messages to a group instead of having to pick out the individual addresses every time
How do I create a Contact Group?"

Bé doncs el servei de Gmail Mobile consisteix amb la possibilitat d'accedir al correu de Gmail mitjançant un navegador dels dispositius mòbils tipus Blackberry, handheld, PDA o telèfon mòbil. D'aquesta manera el format de pantalla per visualitzar els correus de Gmail és més addient:Tot i que ja rebo els correus de Gmail mitjançant la Blackberry i el servei de Blackberry Internet Service, aquesta modalitat d'accés em serveix per poder buscar
correus que tinc emmagatzemats entre els més de 2,5GB d'informació de la meva bústia. Això sí, per poder accedir al Gmail Mobile des del browser de la Blackberry vaig haver de modificar alguns paràmetres: Options - TLS - "Allow HTTPS Redirections" posar Yes, i afegir la URL de Gmail Mobile a "Trusted Hosts": http://m.gmail.com.

Així doncs aquesta versió mòbil del Gmail (Gmail Mobile) incorpora bàsicament tres característiques:
1.- Optimitza la interface per al dispositiu que estiguis utilitzant
2.- Obre els annexos que rebs en els missatges, incloent fotos, documents Microsoft Word i fitxers Adobe .pdf
3.- Pots contestar el correu mitjançant una trucada telefònica als teus contactes on tinguis el telèfon introduït.

No comments: